ITAS SLOVAK ROAD SHOW - Jednotný digitálny trh EÚ Príležitosť pre slovenské firmy

dsmroadshow

vajce benedikt
O podujatí:

Stratégia jednotného digitálneho trhu Európskej únie (DSM) a digitálna transformácia slovenských firiem.

Cieľom ITAS SLOVAK ROAD SHOW je pomôcť firmám nájsť konkrétne riešenia - ponuka partnerov, pre vlastný vstup do DSM a tak využiť inovácie a IKT pre rozvoj svojho podnikania, zefektívnenie procesov, zvýšenie produktivity a expanziu na zahraničné trhy.ITAS v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska, profesnými združeniami, zabezpečí kvalitný výber pozvaných hostí v regiónoch.

Objavte nové príležitosti pre vaše podnikanie


Ak hľadáte príležitosti na rozšírenie svojho podnikania, mali by ste zvážiť, ako sa toto odvetvie mení. Existujú dva rôzne odvetvia, ktoré sú stále viac pozornosti s časom-E Commerce a online marketing.

Existuje mnoho spôsobov, ako nájsť nové príležitosti v rámci týchto odvetví. Môžete buď začať nový podnik alebo sa pripojiť k existujúcemu podniku. Najlepším spôsobom je zistiť, čo vaša konkurencia robí, a prísť so stratégiou, ktorá by fungovala pre vašu značku a produkt.

For a successful digital single market strategy


Európska únia v súčasnosti prehodnocuje svoju digitálnu stratégiu, ktorá bude mať nepochybne silný vplyv na budúcnosť obchodu. Stratégia jednotného digitálneho trhu pre Európsku úniu je odrazom prechodu od liberalizovaného hospodárstva k digitálnemu hospodárstvu. Tento posun znamená, že spoločnosti musia brať do úvahy nielen technologické zmeny, ale aj meniace sa spoločenské očakávania a postupy.